”En lite bättre värld, genom demokrati och dialog”

Bengtåke Wahlberg, hur föddes idéen till Ystad Summit och varför är evenemanget viktig för sydöstra Skåne just nu?

”Tanken hade funnits där ett bra tag, och hade blivit ett återkommande ämne under Ystad IFs styrelsemöten. Hur kan vi som idrottsförening ta en mer aktiv roll i samhället, hur kan vi bidra på andra sätt än de idrottsliga? Jag var ganska ny i styrelsen, men när jag hörde deras tankar kopplade jag genast ihop trådarna.

Skapa möjligheter och styrka genom dialog

Som kommunikatör har jag medverkat på massor av events under olika demokratifestivaler, bland annat under Almedalen och Folkemødet på Bornholm. Jag vet vad den här typen av event kan åstadkomma. Samtidigt hade folk börjat prata om att flytta hem de regionala frågorna och samtidigt ha mindre fokus på det regionala under Almedalen. Jag tänkte att det kanske är dags nu, och att Ystad kanske är platsen där vi pratar det som är viktigt för regionen. Det var så Ystad Summit föddes. Jag har fått möjligheten att medverka i och arrangera olika konferenser där man diskuterar aktuella frågor och försöker arbeta med dem gemensamt, bland annat inom tekniksektorn och läkemedelsbranschen. Jag har sett möjligheterna, och styrkan.

Vi presenterade idén, först internt inom föreningen och sedan externt, och alla var positiva. Då fanns det ingen återvändo. Det är knappt görbart att arrangera något liknande på bara åtta månader, men ett fantastiskt engagemang och stor entusiasm har gjort det möjligt. En viktig anledning till att vi kunde satsa fullt ut från start var att Ystad kommun, sydöstra Skåne och regionen så tydligt ställt sig bakom idéen.

Demokrati är att göra sig hörd

Sedan 80-talet har jag i perioder bott långa perioder utomlands. Jag har upplevt stora kulturskillnader, och värdet av demokrati och dialog. Alla vill göra sin röst hörd, och att all demokrati bygger på att man faktiskt gör den hörd. Man kan säga att mänsklighetens grund är dialogen.

Ystad Summit handlar om att skapa dialog om en gemensam framtid, att gemensamt prata om det som kommer imorgon. I år kommer vi att lyfta sju aktuella temaområden, viktiga för södra Sverige och inte minst för sydöstra Skåne. De beslut som tas nationellt ger avtryck här och vi är viktigare nationellt än vad många tror. Sydöstra Skåne är en pulsåder för tillverkningsindustrin genom den stora hamnen, vi har en stor lantbruksareal, och vi har en utsatt geografisk gräns liksom Gotland.

Hellre vara litet och skarpt än stort och utslätat

Första året ska Ystad Summit hellre vara litet och skarpt än stort och utslätat. Vi kanske inte fyller alla luckor i programmet, men de debatter och seminarier som genomförs ska hålla hög klass och vara nödvändiga. Och rätt personer ska vara där för att debattera. Ett bra exempel är att försvarsminister Peter Hultqvist kommer att närvara när vi diskuterar totalförsvaret. Vi är oerhört glada att han tar sig tid och ser att detta är en viktig fråga för regionen.

Stark röst sökes

Om tre år är Ystad Summit en etablerad mötesplats som lockar till oväntade möten. Ystad Summit ska vara en naturlig del i årsplaneringen för organisationer, företag och politiska företrädare i regionen. Drömgästen är en person som för dagen är en stark röst när det gäller demokrati och dialog. Det namnet kommer hela tiden att skifta. I år är det nog någon som kan lyfta energifrågan. Energifrågan påverkar alla – privatpersoner, företagare, inte minst lantbrukare. De höga energipriserna och utmaningarna i distributionen hindrar företag från att etableras och utvecklas i vår del av Sverige, och lantbrukare riskerar att behöva sälja gården. Det vill jag se högst upp på årets agenda.”