Idrottens roll i samhället

18 januari, 2023

Många av landet stora etablerade ideella organisationer upplever att förutsättningarna för föreningslivet har förändrats – hur ser framtidens föreningsliv ut?