Vad är ett rikt föreningsliv värt egentligen?

8 juni, 2023

Hur mycket är det värt för ett samhälle att ha ett blomstrande och inkluderande föreningsliv, och hur sätter man ett värde på den nytta som ideellt engagemang bidrar till? Mats Persson, ordförande i YIF, ser fram att diskutera platser för idrott och föreningarnas sociala ansvar under Ystad Summit 2023.

Strategi 2025 siktar på en trygg och inkluderande idrott för alla

16 maj, 2023

Svensk idrott ska bedrivas brett, och samtidigt ge plats för de som siktar mot eliten. Framför allt ska den utvecklas så människor kan vara aktiva under hela livet. Jenny Hellberg är verksamhetsansvarig för RF-SISU i sydöstra Skåne, en av arrangörerna under Ystad Summit 2023.

Idrottens roll i samhället

18 januari, 2023

Många av landet stora etablerade ideella organisationer upplever att förutsättningarna för föreningslivet har förändrats – hur ser framtidens föreningsliv ut?