Jenny Hellberg från RF-SISU lyfter fram det ideella engagemanget som viktig motor i samhällsutvecklingen under Ystad Summit 2023.

RF-SISU kraftsamlar med omstart för idrottsrörelsen

Strategi 2025 siktar på en trygg och inkluderande idrott för alla

Den svenska idrottsrörelsen befinner sig på en viktig förändringsresa, Strategi 2025. Fler utövare ska få plats inom den svenska idrotten. Förflyttningen innebär att alla oavsett ålder, fysiska förutsättningar och ambitionsnivå ska ges möjlighet att idrotta i en förening under hela livet. Svensk idrott ska bedrivas brett, och samtidigt ge plats för de som siktar mot eliten. Framför allt ska den utvecklas så människor kan vara aktiva under hela livet. Jenny Hellberg är verksamhetsansvarig för RF-SISU i sydöstra Skåne, en av arrangörerna under Ystad Summit 2023:

Vi vill skapa plats för både elitidrotten och den breda motionsidrotten, för både unga och äldre.

– Ju äldre vi blir desto smalare är utbudet av idrott. Det vill vi förändra. Vi vill skapa plats för både elitidrotten och den breda motionsidrotten, för både unga och äldre. För att nå dit så krävs ett antal förutsättningar, till exempel anpassade och funktionella platser för idrott. Ju fler som ska in i rörelsen desto fler ytor för idrott behövs. Vi behöver planera, bygga, rusta och renovera anläggningar. Centrum för idrottsforskning (CIF) har ett uppdrag från regeringen att titta på en kunskapsplattform till kommunerna för idrottsanläggningar, de kommer hit och berättar om det arbetet under Ystad Summit. Bra och trygga platser för idrott är en viktig sakpolitisk fråga för oss. Man ska känna sig trygg, säker och må bra när man utövar sin idrott. Här arbetar vi ständigt för att bli bättre, till exempel genom utbildning av ledare, organisationsutveckling och strukturella frågor, säger Jenny Hellberg.

 

Pandemin fick stora konsekvenser inom idrottsrörelsen. Just nu pågår en återstart med målsättning att locka tillbaka både de utövare och ledare som försvann:

– Något vi lärde oss under pandemin var idrottens betydelse för både folkhälsan och samhället. Den sociala gemenskapen, att få vara en del av ett sammanhang, mötesplatsen, fostran i att vara en del i ett lag eller träningsgrupp och att förstå den demokratiska strukturen – och förstås den fysiska aktiviteten i sig. Det var mycket vi insåg värdet av när vi förlorade det. Vi vill att alla de aktiva, ledare och funktionärer som försvann under pandemin ska hitta tillbaka till idrotten. Effekterna är särskilt tydliga inom paraidrotten. Mycket verksamhet för utövare med olika funktionshinder pausades. Vi behöver ge den extra uppmärksamhet nu, säger Jenny.

Mer spring i skolan

Rörelsekompetens är förmågan att utföra fysiska kroppsrörelser som att springa, klättra, kasta boll, krypa och balansera. Vi rör oss mindre idag, även barn, och idrottsrörelsen vill bidra till att främja en bättre fysisk hälsa. ”Rörelsesatsning i skolan” är ett initiativ som vill stimulera till samarbete mellan skola och idrottsföreningar:

– Vi kommer att bjuda in till en diskussion kring ”Rörelsesatsning i skolan”, en satsning som RF-SISU driver för att öka den fysiska aktiviteten under och i anslutning till skoldagen. Seminariet kallas ”Ökad rörelse i skolan”. Vi kommer också att ha ett framåtblickande idrottspolitiskt samtal på scenen i Fritidsparken med både politiker och andra beslutsfattare inom området. Det kommer att bli ett samtal om idrottens framtid och utmaningar utifrån ett mer övergripande perspektiv.

Viktigt för idrotten att ta plats i debatten

Idrott är mer än idrott. Idrottsrörelsen är en viktig samhällsaktör som bidrar till bättre folkhälsa, demokratiska värderingar och personlig utveckling. Genom att ta plats i debatten och belysa idrottens viktigaste frågor kan fler delta och påverka utvecklingen:

– Det här är ett fantastiskt tillfälle för RF-SISU att ta plats i samhällsdebatten. Ystad Summit är ett bra sammanhang att lyfta fram idrottsrörelsens frågor i. Vi som rörelse får samtidigt en möjlighet att visa hur vi är med och bidrar, att vi är delaktiga i samhällsutvecklingen och att vi är en part att räkna med. Här kan vi också nå nya målgrupper till våra aktiviteter och mötesplatser, individer som vi inte når i vanliga fall. Det är viktigt att idrotten syns och hörs och vi behöver agera på flera olika plan, kommunalt såväl som regionalt och nationellt. Vi är väldigt beroende av politiska beslut för att kunna bedriva en god och utvecklande idrott för alla.

Idrotten är en demokratisk rörelse, vi vill kunna fatta beslut om hur vår verksamhet ska bedrivas och prioriteras.

Samtidigt märker vi inom den idéburna sektorn att politiken ofta skapar stuprör, stöd i form av riktade medel som är öronmärkta för vissa målgrupper eller åtgärder. Det skapar utmaningar för oss. Idrotten är en demokratisk rörelse, vi vill kunna fatta beslut om hur vår verksamhet ska bedrivas och prioriteras. Det ska inte styras av politiker. Därför ser vi fram emot en öppen, viktig och produktiv diskussion om idrottens roll under Ystad Summit, berättar Jenny Hellberg.

Tufft ekonomiskt men stor potential i det ideella engagemanget

RF-SISU passar också på att arrangera en lokal föreningsträff under Ystad Summit. Här bjuds kommunens idrottsföreningar in tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen hos Ystad kommun:

– Vi brukar ses en gång om året. Det är ett bra tillfälle att känna av stämningen ute i föreningarna, att lyssna men också att informera och inspirera. Vi tror på den ideella föreningen. Många är uppväxta med föreningsliv, men tiden räcker kanske inte till i vissa faser i livet. Det ideella engagemanget utmanas och det är viktigt att vi hela tiden funderar på vad en förening är och hur vi faktiskt skiljer oss från näringslivet. Vi står också inför ett läge där många familjer inte har råd att låta deras barn idrotta. Utrustning och medlemsavgifter kostar, även föreningarna har en helt ny kostnadsbild att ta hänsyn till. En del kommuner höjer hyrorna och elkostnaderna rusar för föreningar med egna anläggningar. Samtidigt riskerar vi att bidrag och stöd till föreningarna minskar när kommunerna står inför besparingskrav, det äter upp ekonomin från båda hållen.

Många unga engagerar sig och vill utvecklas som ledare

Något som däremot känns väldigt positivt är allt fler hittar tillbaka till föreningarna efter pandemin och att många unga engagerar sig och vill utvecklas som ledare. Det finns en fantastisk potential här. Vi behöver bli bättre på att bjuda in våra såväl unga som äldre medlemmar i styrelsearbetet och visa hur fantastiskt roligt det är att engagera sig ideellt, säger Jenny Hellberg.