Sparbanken Syd fokuserar på hållbarhet under Ystad Summit 2023. HR-chefen Jessica Malm sitter i förarsätet, och är dessutom en av ledamöterna i Ystad Summit styrelse. Foto: Petter Gustafsson

Sveriges självständigaste bank om Ystad Summit 2023

Mångfaldigt fokus på hållbara framtidsfrågor

Sparbanken Syd är Sveriges enda helt självständiga sparbank. Det är en bank som trots 200 år av verksamhets- och samhällsutveckling fortfarande har sitt syfte oförändrat – att främja sparande och en hållbar livsstil. Det visar sig bland annat i projekt som ”Gott liv” där mat som snart går ut omvandlas till måltider för dem med knappa resurser. Banken är också arrangör av hybrideventet ”A Sustainable Tomorrow” på två orter i Skåne. Hållbarhet och samhällsansvar finns i bankens DNA och därför kändes Ystad Summit som ett självklart sammanhang att finnas med i:

 

 

– Vi ser Ystad Summit som ett viktigt forum för det vi står för, hållbar tillväxt, men också som en mötesplats för demokratisk utveckling. Sparbanksidén som vi lever efter är att utveckla, förändra och förbättra den plats vi verkar på – inte bara för kunderna, utan även medborgarna och hela samhället. Därför är det viktig för oss, både som stiftelse och företag, att vara en del av samhällsutvecklingen och påverka den i en positiv riktning. Ystad Summit är ett unikt tillfälle att kunna göra detta genom att påverka, vara synlig i debatten och knyta värdefulla kontakter kring viktiga framtidsfrågor. Det ser vi verkligen fram emot, säger Jessica Malm.

Det finns ett behov en bra demokratisk mötesplats i Skåne för frågor som berör södra Sverige och Östersjöregionen.

Det finns ett behov en bra demokratisk mötesplats i Skåne för frågor som berör södra Sverige och Östersjöregionen. Att en sådan mötesplats nu växer fram i just Ystad är ett extra plus. Här ligger bankens huvudkontor, även om kunderna finns över hela Skåne. Under Ystad Summit lyfts regionala frågor fram, men också nationella frågor ur ett regionalt perspektiv. Det skapar också en bredare och mer relevant arena som samtidigt sätter Ystad på kartan:

– Det är bra att det här sker i Ystad. Det stärker vårt område som en regional plats för demokratisk utveckling, vilket är välkommet då vi är så mycket mer än en trevlig sommardestination. Ystad Summit har mognat och tagit ett nytt steg i sin utveckling, och det har också vi som är arrangörer. Det märks att organisationen tagit till sig feedback och erfarenheter från förra året. Vi är något viktigt på spåret, och vi känner att det kan bli väldigt bra. Som arrangörer förstår vi också möjligheterna bättre nu. Vi kommer att lägga mycket mer fokus på att involvera både våra kunder och samarbetspartners i år, berättar Jessica.

Fokus på hållbar utveckling och näringsliv

Sparbanken Syd är en av Ystad Summits huvudpartners. Den 7-8 september kommer banken också att arrangera flera olika evenemang med fokus på hållbar utveckling och näringsliv.

– Alla våra evenemang knyter an till hållbar tillväxt. Vi kommer att prata om Impact Investing, det vill säga vilken påverkan investeringar och sparande kan ge både för privatpersoner och företagare, och vad kan det betyda för samhället i stort. Vi kommer att lyfta fram vikten av ett nära och ömsesidigt samarbete mellan idrotten värld och näringslivet. Ett tredje ämne är ESG och vilka utmaningar och möjligheter det för med sig. Begreppet ESG står för Environmental, Social och Governance och rymmer alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhälle. Vi kommer också att reflektera kring hållbara medarbetare, en fråga som verkligen är aktuellt idag. Hur kan vi som arbetsgivare se till att våra medarbetare mår bra och får balans i livet. Vi behöver fundera kring det här och mäta hur vi mår internt, och sen veta hur vi ska agerar när någon mår dåligt, säger HR-chefen.

Stort engagemang både internt och bland partners och kunder

Det arbetas just nu febrilt med årets program och arbetsgruppen hos Sparbanken Syd känner ett stort engagemang från många håll. En viktig skillnad från förra året är att banken kommer att involvera fler i samtalen och debatterna, men också som besökare:

– Det här är ett stort engagemang för oss och vi vill driva upp intresset hos våra partners, leverantörer och kunder också. Jag ser fram emot alla personliga kontakter och de relationer som kommer att byggas och stärkas. Det kommer att bli många viktiga och intressanta föredrag, seminarier och diskussioner. Det kommer att bli lärorikt och inspirerande, både för mig personligen och för Sparbanken Syd som organisation. Och förstås för alla deltagare under Ystad Summit, säger Jessica Malm.

Jag ser fram emot alla personliga kontakter och de relationer som kommer att byggas och stärkas.