Vad är ett rikt föreningsliv värt egentligen?

8 juni, 2023

Hur mycket är det värt för ett samhälle att ha ett blomstrande och inkluderande föreningsliv, och hur sätter man ett värde på den nytta som ideellt engagemang bidrar till? Mats Persson, ordförande i YIF, ser fram att diskutera platser för idrott och föreningarnas sociala ansvar under Ystad Summit 2023.

Konsten att bygga ett hållbart samhälle

18 januari, 2023

I framtiden kommer det att ställas helt nya krav på bostäder, infrastruktur och kommunikationer. Vi behöver också svar på frågor om vem staden är till för och hur den ska utformas för att passa alla.