Föreningarnas roll i samhället är en av frågorna som Mats Persson, ordförande för Ystad IF Handboll och en av initiativtagarna till Ystad Summit, vill lyfta fram den 7-8 september. Foto: Petter Gustafsson

Ideellt engagemang skapar samhällsnytta

Vad är ett rikt föreningsliv värt egentligen?

Hur mycket är det värt för ett samhälle att ha ett blomstrande och inkluderande föreningsliv, och hur sätter man ett värde på den nytta som ideellt engagemang bidrar till? En färsk rapport som Rättighetsbyrån sammanställt på uppdrag av Handbollsligan visar att en förening som Ystad IF bidrar med värden motsvarande nästan 6 miljoner kronor om året till kommunen.

Föreningar behöver ta mer plats, visa att de behövs och att de har en positiv påverkan

Ystad Summit är ett samhällsinitiativ av Ystad IF Handboll och ett viktigt steg i föreningens långsiktiga hållbarhetsarbete. Ordförande Mats Persson är en av drivkrafterna bakom arrangemanget. Han menar att föreningar behöver ta mer plats, visa att de behövs och att de har en positiv påverkan i samhället. Vinsterna från ett livskraftigt föreningsliv är många både i form av folkhälsa, social trygghet och inkludering. Det kan också generera direkta intäkter från exempelvis sportevenemang. I gengäld behöver samhället se till att det finns platser för idrott, förenkla tillståndsprocesser och skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet. Det är egentligen ingen svår ekvation, men fram till nu har det saknats en arena för produktiva diskussioner inom området:

 

 

– Som förening behöver vi engagera oss bredare och visar att vi är en del av samhället. Det skapar medvetenhet hos våra medlemmar och att föreningslivet handlar om mycket mer än handboll. Vi har erfarenhet att arrangera olika typer evenemang utöver de idrottsliga, till exempel Julmarknad på Högesta och Fritidsutställningen. De bygger på frivilliga insatser och är ett viktigt sätt för föreningen att bygga en trygg ekonomi. När Ystads Kommun frågade om vi kunde hjälpa till med ledare och föräldrar för trygghetsvandringar så ställde vi upp. Det är ett bra sätt för föreningen att visa att vi tar ansvar även utanför träningslokalerna. Ystad Summit är något annat, här tar vi plats i dialogen och samhällsutvecklingen. Eftersom vi är en förening som tar stort samhällsansvar så kände vi direkt att Ystad Summit passade vår DNA.

Ystad Summit är ett sätt att lyfta fram våra gemensamma utmaningar

Många engagerar sig i föreningen, både privat och i sina professionella funktioner. Ystad Summit är också ett sätt att ge något tillbaka till alla som bidrar, både ideellt och finansiellt:

– Våra partners är företag, organisationer och privatpersoner som stöttar oss på olika sätt. Ystad Summit är ett sätt att lyfta fram våra gemensamma utmaningar. En plats där vi kan diskutera och lösa viktiga frågor tillsammans. Samtidigt får vi möjlighet att inkludera våra medlemmar och partners i samtalen och lösningarna. Globala partnerskap, det sjuttonde av de globala målen, är ett område där vi kan göra skillnad och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Föreningskänslan och det demokratiska tankesättet är något man får med när man är delaktig och aktiv i en verksamhet.

Utöver Globala partnerskap är hälsa för både unga och äldre, utbildning och jämställdhet viktiga fokusområden i hållbarhetsarbetet. Det är viktig att se helheten och inom vilka områden en förening kan skapa nytta för hela samhället:

– Vi är ett viktigt kompletterande socialt skyddsnät i samhället. Inte bara för våra aktiva utan även för de som engagerar sig ideellt eller är tränare och ledare på olika nivåer. En förening är en demokratisk organisation. Föreningskänslan och det demokratiska tankesättet är något man får med när man är delaktig och aktiv i en verksamhet. Det är också en skola där man lär sig ledarskap, uppförande, kamratskap, att passa tider och hur social samvaro i grupp fungerar. Utöver det så försöker vi lära ut vikten av kost, sömn och balans i livet.

Framgångsrik satsning på tjejidrott

Idag kan också YIF räkna in nästan lika många tjejer som killar i medlemslistorna. Det är resultatet av ett mångårigt arbete med att bygga upp tjejverksamheten från grunden. Ett annat projekt är en stor satsning på ledarskapsutbildning där förhoppningen nu är lika många kvinnliga som manliga deltagare:

– Vi driver ett stort projekt där vi vill kunna erbjuda en riktigt bra ledarskapsutbildning, inte minst till tjejer som vill bli ledare. Det är en fortsättning på ett tidigare projekt men vi utvecklar och kompletterar så att den blir intressant både för nya och mer erfarna deltagare. En viktig del är att sprida kunskap och bygga förmåga att identifiera och hantera psykisk ohälsa. Att upptäcka det i tid och veta hur man ska bemöta det och se till att personen som mår dåligt för rätt hjälp i tid. Det finns gott om handbollstekniska kurser, men här vill vi fokusera mer på ledarskapet än just handboll. Vi behöver fler och olika typer av ledare, och vi vill att den här utbildningen från Ystad IF Handboll ska vara någon man verkligen vill ha med i sitt CV.

Ny nivå för Ystad Summit 2023

Som arrangör av Ystad Summit är Mats Persson och föreningens styrelse extra glada över ett nytt samarbete med Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna (RF-SISU):

– RF-SISU engagerar sig fullt ut i Ystad Summit och tar med sig många intressanta frågor till bordet, inte minst kring kommunernas olika arenor för idrott och vad det får kosta. Vi kommer också att vara med i samtalen kring föreningarnas sociala ansvar. Här ser vi att YIF skulle kunna vara med och bidra inom bland annat social trygghet och andra liknande samhällstjänster. Vi har mer att ge. Jag tycker vi har hittat en ny nivå för Ystad Summit i år. Jag ser verkligen fram emot att få diskutera investeringar i arenor och idrottsföreningarnas roll i samhället överhuvudtaget. Det finns ingen mötesplats med fokus på idrottens roll i samhället på den här nivån idag, och det är en position som Ystad Summit nu tar.