Strategi 2025 siktar på en trygg och inkluderande idrott för alla

16 maj, 2023

Svensk idrott ska bedrivas brett, och samtidigt ge plats för de som siktar mot eliten. Framför allt ska den utvecklas så människor kan vara aktiva under hela livet. Jenny Hellberg är verksamhetsansvarig för RF-SISU i sydöstra Skåne, en av arrangörerna under Ystad Summit 2023.

Mångfaldigt fokus på hållbara framtidsfrågor

11 maj, 2023

Sparbanken Syd lyfter Impact Investing, viktig samverkan mellan näringsliv och ideell sektor samt hållbara medarbetare under Ystad Summit 2023. I år satsar också banken på att engagera både partners och kunder i dialogen kring hållbar tillväxt.