Stort antal tunga seminarier klara till Ystad Summit

Ystad Summit, som är en årligt återkommande mötesplats för samhällsdiskussioner, äger rum den 7–8 september och i dag, med hundra dagar kvar, är 42 seminarier och diskussioner spikade i programmet, och fler tillkommer löpande.

Innehållet under Ystad Summit styrs av alla olika arrangörer, som på egen hand eller tillsammans med andra skapar möten och seminarier som bidrar till en positiv samhällsutveckling. 2023 har fyra programområden utkristalliserat sig som engagerar många och på olika sätt: Kloka samhällen, Innovation för framtiden, Hållbart på riktigt, och Beredd på beredskap.

Skånes landshövding Anneli Hulthén, förre överbefälhavaren Sverker Göranson, och Pia Kinhult, bland annat ordförande för Lunds Tekniska Högskola och ansvarig för värdlandsrelationer på forskningsanläggningen ESS i Lund, kommer att delta i olika sammanhang under Ystad Summit.

Konteramiral Jens Nykvist, nyss avlöst som Sveriges militära representant till Nato och EU, och Hans Wallmark, ordförande i riksdagens EU-nämnd och delegationen till Natos parlamentariska församling, kommer att diskutera hur Sverige går från ord till handling i Sveriges relation med Nato.

– Detta kommer bli en av de viktigaste mötesplatserna för att diskutera och förhoppningsvis hitta lösningar på våra mest akuta samhällsfrågor: hållbarhet, klimat, beredskap och hälsa. Du kan ta med alla dina kollegor och få ta del av de senaste diskussionerna inom många olika områden och avsluta dagarna med årets kick-off. En fantastisk kunskapsinjektion! säger Yasemin Arhan Modéer, grundare av och vd för Altitude Meetings, som koordinerar många av de olika seminarier som kommer att äga rum under Ystad Summit.

Öresundsbrons vd Linus Eriksson och Skånetrafikens trafikdirektör Maria Nyman kommer att diskutera tillväxt, pendling och godstransporter, medan Sysav kommer prata om möjligheterna som textilåterbruk och -återvinning ger. Dessutom kommer ett flertal aktörer som RF-SISU och Sparbanken Syd presentera sina idéer för hur idrottsrörelsen kan utvecklas. Sparbanken Syds affärsområdeschef för företag Joan Olsson ska till exempel tillsammans med Malmö Redhawks kommersiella chef Marcus Larsson och Malmö stads näringslivsdirektör Micael Nord ta tag i frågan om hur näringslivet kan bidra till bättre folkhälsa och social hållbarhet.

– Vi ser tydligt hur det finns ett intresse från tunga samhällsaktörer, företag och organisationer att mötas och presentera sina bästa förslag för hur vi kan förbättra samhället. Det är om möjligt ännu viktigare nu, på grund av alltifrån det säkerhetspolitiska läget till konjunkturnedgången och klimatförändringarna, säger Pia Jönsson Rajgård, ordförande för Ystad Summit.