Nytt programområde Ystad Summit 2023

Konsten att bygga ett hållbart samhälle

Urbaniseringen fortsätter och om 30 år beräknas 60 procent av alla människor bo i städer. Det kommer att ställas helt nya krav på bostäder, infrastruktur, kommunikationer, vi behöver också svar på frågor om vem staden är till för och hur den ska utformas för att passa alla.

Samhällsbyggande innebär planering, byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar men också förvaltning och utveckling av kultur- och naturmiljöer. Även landsbygden behöver utvecklas för att passa framtidens invånare. En lyckad samhällsplanering innebär mer än ett fungerande samhälle. Det inkluderar till exempel starkare social sammanhållning, bättre integration, stärkt känsla för identitet och syfte och delaktighet i demokratiska och medborgerliga aktiviteter. Det kan också främja inkluderingen av olika röster i utvecklingen av ett mer rättvist och hållbart samhälle.

En väl fungerande samhällsbyggnadssektor har stor betydelse för hälsa, tillväxt, utveckling och välstånd. Vad kan klok och kreativ samhällsbyggnad föra med sig för positiva effekter i vår del av landet, gemensamt och för den enskilda individen?

2023 är Samhällsbyggande ett av Ystad Summits nya programområden. Vi vill veta mer om framtidens samhälle och hur vi kan samarbeta, planera och bygga för att främja en inkluderande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling.