Nytt programområde Ystad Summit 2023

God folkhälsa skapar både livskvalitet och business

Skåne ska bli en ledare för regionala innovationsinsatser med hälso- och sjukvården som hävstång, för snabb tillväxt och innovation inom Life Science-industrin.

Sverige och världen står inför stora hälsoutmaningar på regional, nationell och global nivå. Hälsoklyftorna växer och allt fler lider av bland annat livsstilssjukdomar och psykisk ohälsa.

Life Science, eller livsvetenskap, är ett tvärvetenskapligt begrepp som samlar ihop både näringsliv och forskning med fokus på förbättrad folkhälsa. Det omfattar en mängd olika discipliner som medicin, fysiologi, anatomi och biokemi. Detta snabbt växande vetenskapsområde har gjort betydande framsteg när det gäller att förbättra livskvaliteten för otaliga människor. Inom Life science utvecklas nya behandlingar och botemedel mot sjukdomar. I takt med att vi lär oss mer om människokroppen så kan vi också utveckla ny teknik för att både förbättra livskvalitet och behandlingsmetoder. Till exempel har framsteg inom stamcellsforskning lett till utvecklingen av nya behandlingar och botemedel för tillstånd som diabetes, Parkinsons sjukdom och Alzheimers.

Skånsk Life Science är väl etablerad internationellt med cirka 6700 arbetstillfällen i regionen. I hela Köpenhamnsområdet sysselsätts cirka 50 000 anställda inom sektorn. Greater Copenhagen är Nordeuropas största arbetsmarknad inom Life Science.

2023 är Life Science ett av Ystad Summits nya programområden. Vi vill veta mer om vad som händer inom området idag och hur kommer det att påverka Skåne som region. Vill du arrangera ett evenemang inom ämnet, eller delta som besökare – läs mer här på hemsidan.