Nytt programområde Ystad Summit 2023

Idrottens roll i samhället

Sverige livskraftiga föreningsliv skapar mängder av värden för sina medlemmar, men också samhället som helhet. Idrotten har bland annat positiva effekter inom fysisk och psykisk folkhälsa, besöksnäring, arbetsmarknad och integration. Mångfalden av ideella verksamheter kan också bidra till att bryta människors ensamhet och öka tryggheten i ett samhälle.

Många av landet stora etablerade ideella organisationer upplever att förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Utmaningarna är annorlunda nu jämfört med när organisationerna bildades, det ställs nya krav för att möta både nya beteendemönster och behov. Hur ska organisationernas utveckla sina verksamheter för att kunna fortsätta att vara en viktig del av det svenska samhället och bidra till bättre hälsa, stärkt självkänsla, meningsfull fritid, demokratiskolning och social samvaro?

2023 är Idrott är folkhälsa ett av Ystad Summits nya programområden. Vi vill veta mer om hur blir idrotten och andra ideella verksamheter kan bli ännu mer inkluderande och främjande av en positiv demokratisk och hållbar samhällsutveckling.

Vill du arrangera ett evenemang inom ämnet, eller delta som besökare – läs mer här på hemsidan.