Pia Jönsson Rajgård ny ordförande för Ystad Summit

Ystad Summit hittar näring i våra viktigaste samhällsfrågor

Det händer något spännande när en ideell förening som Ystad Idrottsförening bestämmer sig för att ta samhällsansvaret på allvar, även utanför idrottsarenorna. Pia Jönsson Rajgård, ny styrelseordförande för Ystad Summit (Y-Event AB), ser en möjlighet att skapa positiv samhällsförändring i ett nytt gränsöverskridande format. Här bildas en ny form av öppen och demokratisk mötesplats för viktiga samtal, möten och beslut – som samtidigt inspireras av det som faktiskt fungerar. Ystad Summit är ett idéburet initiativ som måste få växa organiskt och hitta näring i de samhällsfrågor som för tillfället står högst upp på agendan:

Handbollen har tagit Ystad ut i världen, och världen till Ystad. Jag vill att Ystad Summit ska göra samma sak.

– Handbollen har tagit Ystad ut i världen, och världen till Ystad. Jag vill att Ystad Summit ska göra samma sak. Vi behöver se hela regionen ur ett nytt perspektiv, vårt ansvar sträcker sig långt utanför kommungränserna. Vi är en del av södra Sverige och Östersjöregionen, vi behöver reflektera över vår omvärld och vår roll i den. Det händer mycket runt omkring oss. Det finns många frågor som vi faktiskt behöver arbeta med konkret, inte bara prata om. Det är en anledning till att Ystad Summit är ett spännande initiativ, att en ideell verksamhet vill bli bidra i samhällsutvecklingen. Ystad Summit 2022 var ett väldigt intressant initiativ. Jag har ett starkt föreningsdriv, jag tror på det ideella engagemanget. Nu ser vi fram emot att få genomföra ett ännu bättre och viktigare Ystad Summit 2023, säger Pia Jönsson Rajgård.

Värnar det ideella engagemanget

Det ideella engagemanget är en röd tråd i Pia Jönsson Rajgård liv. Hon är bland annat ordförande för Svenska Turistföreningen med drygt 220 000 medlemmar. Samtidigt axlar hon rollen som VD för Skånes nya destinationsbolag Visit Skåne AB. Med en bred erfarenhet från arbete med turism- och besöksnäringsfrågor, både nationellt och internationellt, är hon van vid att jobba mot uppsatta mål och med långsiktiga strategier:

– Vi har en femårsplan för vart vi ska med Ystad Summit. Samtidigt måste vi ha örat mot marken och lyssna in omvärlden. En del saker måste få växa organiskt och tillåtas ändra form efterhand, vi vet ju inte hur världen ser ut i framtiden. Det viktiga är att Ystad Summit är hållbart ur alla perspektiv och att det hittar sin egen livskraft. Vi får aldrig bli en belastning för våra ideella ägare och initiativtagare. Vi måste bidra och gynna helheten, menar Pia Jönsson Rajgård.

Ett tillfälle att ta tag i utmaningarna och skapa handling

Ibland kallas den här typen av möten för demokratifestivaler. Almedalsveckan, Folkemødet på Bornholm och Frihamnsdagarna är några exempel på liknande initiativ. En viktig målsättning för Ystad Summit är att fånga upp de mest angelägna samhällsfrågorna som berör södra Sverige och Östersjöregionen och fortsätta sätta strålkastaren på dem. Inte låta dem tyna bort efter att beslutsfattarna i Stockholm gått på semester. Ystad Summit är en uppstart efter sommaren. Ett bra tillfälle att ta tag i utmaningarna och skapa handling. Det finns massor som behöver diskuteras, planeras och göras tillsammans i ett fungerande samhälle:

– Ystad Summit ska fokusera på de frågor som vi faktiskt kan göra skillnad i. Vi vill inte ha något gnäll utan produktiva debatter som leder till handling. I en sådan process kan Ystad Summit antingen vara en startpunkt eller ett steg på vägen i en viktig positiv förändringsprocess, säger Pia Jönsson Rajgård.

Ystad är platsen, arrangörerna sätter agendan

I år kommer det att bli tydligare att Ystad Summit är platsen, arenan där saker händer, och att det är arrangörerna som står för innehållet. Näringslivet, ideella sektorn och olika offentliga aktörer avgör vilka frågor som behöver lyftas fram. Samtidigt är alla välkomna att anmäla ett evenemang som om något som behöver få en plats på agendan, även mindre företag, intressegrupper eller föreningar. Just nu finns det många tydliga utmaningar som påverkar oss på både kommunal, regional och nationell nivå:

Ystad Summit är ett bra tillfälle för näringslivet att ge sig in i samhällsfrågorna

– Både politiker och tjänstemän från offentliga sektorn behöver arenor att aktivera sig på. De måste våga exponera sig, visa sig i offentligheten. Här får de en chans att både synas och höras. En plats där de kan diskutera frågor som de brottas med i sin dagliga verksamhet. På samma sätt behöver näringslivet kliva in i samhällsfrågorna. Det är dock inte en plats för marknadsföring, utan för att engageras sig och bidra. Ystad Summit är ett bra tillfälle för näringslivet att ge sig in i samhällsfrågorna, samtidigt är ganska ovana vid den typen av engagemang. Det är oftast branschföreträdare eller klusterorganisationerna som tar den typen av initiativ. Här ges ett gyllene tillfälle att samlas och diskutera, bygga nätverk, få input från andra delar av samhället och skapa grogrund för bra samarbeten. Det är väldigt inspirerande att se nya aktörer som börjar ta samhällsansvar, säger ordföranden.

Brännheta ämnen redan på agendan

Ännu är programmet blankt inför den 7-8 september 2023, men det finns redan ett 20-tal evenemang under utveckling. Det är redan klart att årets Ystad Summit bland annat kommer att handla om landets totalförsvar och energifrågorna. Brännheta ämnen som alla delar av samhället behöver vara delaktiga i:

– Det finns flera programområden som vi tror kommer att få stort genomslag i år. Livsmedelsförsörjningen har aldrig varit mer aktuell, och Skåne är en viktig del av lösningen för hela landets matproduktion. Det kommer också att handla om det ideella engagemanget och idrottens betydelse för samhället. Vi kommer också att se flera programpunkter om viktiga strukturella utvecklingsmöjligheter, till exempel inom Life Science och samhällsbyggnad. Alla är frågor som påverkar oss både som individer och som samhälle. Vi hoppas att fler är intresserade av delta på plats för att både dela med sig och hämta in kunskap. Det har saknats en regional plats för de här frågorna, där fyller Ystad Summit en viktig roll. Det blir också ganska tydligt att Ystad Summit inte är en lokal angelägenhet. Ystad är platsen, men frågorna vi kommer att diskutera berör hela södra Sverige och Östersjöregionen, menar Pia Jönsson Rajgård.

Digitaliseringen tar världen till Ystad, och vice versa

Det är mycket som är på experimentstadiet. Det kommer att vara en ständig utvecklingsprocess att sätta formerna för Ystad Summit de kommande åren. En del som kommer att få större fokus i år är mässan Ystad Expo som under Ystad Summit är en näringslivsarena. Under den följande helgen den 9-10 september öppnar mässan sedan upp för mer publika aktiviteter. Ett annat angeläget utvecklingsområde är den digitala tillgängligheten till Ystad Summit:

– Redan förra året livesändes många evenemang. Allt från ministrar och enskilda deltagare till internationella experter och branschrepresentanter deltog via länk från hela världen. Vi lärde oss mycket under pandemin. Digitaliseringen ger oss en fantastisk möjlighet att nå ut och är samtidigt viktig ur såväl ett demokratiskt- som ett jämställdhetsperspektiv. Alla kan inte delta på plats så vi arbetar intensivt med att ge arrangörerna bra förutsättningar för att göra sina evenemang så tillgängliga som möjligt, berättar Ystad Summits nya ordförande.