Skolbibliotek – ett sätt att öka läsningen

Svenska barns läsförmåga sjunker och deras tillgång till böcker blir alltmer olikvärdig. Det här är en av flera allvarliga tendenser vi ser i samhället, nu senast genom den internationella kunskapsmätningen PIRLS som visar att svenska fjärdeklassares läsförmåga sjunker samtidigt som skillnaderna mellan elever från olika socioekonomiska bakgrunder ökar. I en lågkonjunktur förstärks dessutom effekterna av en redan ojämlik skola med stora socioekonomiska skillnader mellan eleverna, och det är barnen som har minst med sig till skolan som drabbas hårdast. Alla vet om detta och håller med om att något måste göras.

Ändå händer väldigt lite. I samtalet kommer vi lyfta vad skolbibliotekarien bidrar med i vardagen på skolan och diskutera hur de politiska förutsättningarna ser ut för att få till stånd en förändring. Alternativet, att inte ge elever riktiga skolbibliotek, det är att skjuta stora kostnader på framtiden.

Samtalet kommer att spelas in. 

Medverkande:
Moderator: Jenny Nilsson
Edward Jensinger – Avdelningschef Gy-, Vux- och Arbetsmarknad Barn och Utbildning Eslövs kommun
Linnea Tell, bibliotekarie Ystad Gymnasium
Sara Wettergren, Kommunalråd för skola och utbildning (L), Malmö stad
Ewa Pihl Krabbe, riksdagsledamot (S), ledamot av kulturutskottet.

Arrangör:
Svensk Biblioteksförening
www.biblioteksforeningen.se
Kontakt: Björn Orring – bjorn.orring@svbib.se

 

 

Datum

sep 07 2023
Expired!

Tid

15:00 - 15:45
Hotell Fritiden - Lokal: Medley

Platser

Hotell Fritiden - Lokal: Medley
Fritiden Hotell & Kongress, Österleden 19, 271 42 Ystad
Svensk Biblioteksförening

Arrangör

Svensk Biblioteksförening
Telefon
+46706293500
E-post
bjorn.orring@svbib.se
Webbplats
http://www.biblioteksforeningen.se