Lunds universitet, Högskolan i Kristianstad, Malmö universitet och SLU går in som kunskapspartners i Ystad Summit 2024.

– Att förena näringsliv, föreningsliv, kultur och forskning krävs för att få till den positiva samhällsförändring som krävs idag. Det finns utmaningar och lösningar inom varje del av samhället och vi behöver prata med varandra för att dela erfarenheter, säger Yasemin Arhan Modéer, Altitude Meetings, programansvarig för Ystad Summit 2024.