Sverige står inför enorma utmaningar när det gäller vår nationella säkerhet och försvarsberedskap, både nu och i framtiden. Omvärlden runt oss blir allt mer komplex och osäker, och hoten är mer varierade och svårdefinierade än tidigare.

Under Ystad Summit den 4-6 september kommer du att få en unik möjlighet att fördjupa din förståelse för hur Sverige rustar sig för framtidens utmaningar inom försvar och beredskap. Programmet under både torsdagen och fredagen är fullspäckat med programpunkter som ger dig insikter i både civilt och militärt försvar.

Vad betyder Sveriges utmaningar för oss? Vad innebär det att vi nu är en del av NATO? Missa inte när försvarsminister Pål Jonson (M) diskuterar nuläget och framtiden tillsammans med bland andra generallöjtnant Michael Claesson, chef Försvarsstaben, och Anneli Hultén, landshövding i Skåne.

Ystad Summit ger dig som besökare möjlighet att ta del av helt unika samtal. Ett sådant är en av HD-Sydsvenskans programpunkter, där tre tidigare försvarsministrar delar med sig av sina reflektioner. Möt Peter Hultqvist, Mikael Odenberg och Björn von Sydow i ett samtal med Heidi Avellan, politisk chefredaktör, HD Sydsvenskan.

Ett annat försvarsområde som Ystad Summit gör en djupdykning i är cybersäkerhet. Hur bra är egentligen vårt cyberförsvar?
Här möter du bland annat experter som Johan Wiktorin, vd INTIL Group och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin, samt risk- och säkerhetsrådgivaren Petter C Larsson.

Missa inte chansen att fördjupa din förståelse för Sveriges säkerhet och beredskap under Ystad Summit!