På Ystad Summit den 7–8 september arrangerar HD-Sydsvenskan inte bara två egna samtal, utan är också mediapartner till Ystad Summit.

Med HD-Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan som moderator kommer bland annat Camilla Sylvan, redaktionschef på HD-Sydsvenskan, prata om hur medierna skildrar klimatkrisen. Är rapporteringen för alarmistisk, för okritisk eller syns den för lite? Med i samtalet är också Maths Nilsson, kemist, debattör med intresse av hur vetenskap används i samhällsdebatten, författare till Spelet om klimatet samt Caroline Andrén, humanekolog och klimataktivist, aktiv i ungdomsrörelsen Ta tillbaka framtiden.

Heidi Avellan leder också ett samtal om lokaltidningarnas kris och framtid. Medverkande är Marcus Ekdahl, chefredaktör för Helsingborgs Dagblad, och Martin Holmberg, programansvarig för Medier och demokrati vid Lindholmen Science Park i Göteborg samt Anne Lagercrantz, vice vd SVT och ordförande för Utgivarna. Hur mycket ska staten stötta dem egentligen? Hur påverkar konkurrensen från public service? Och vad betyder det för vårt samhälle om de inte finns kvar?

Läs hela pressmeddelandet här!