Pressrelease 2021-10-28:

Vid en presskonferens idag den 28 oktober, presenterade det nystartade eventbolaget Y-Event AB sitt initiativ Ystad Summit, en regional arena för dialog för gemensam framtid.

Ystad Summit äger rum för första gången den 15-16 maj 2022. Uppslutningen bakom projektet är redan stor från både näringslivet, föreningar och offentliga organisationer. Tanken är att det i ett första steg ska genomföras under tre år, med förhoppningen att det sedan ska kunna förbli ett årligt återkommande event av stor betydelse för regionen.

Unik plats för utbyte och oväntade möten

Vi vill skapa en unik plats för utbyte och oväntade möten. Här ska finnas möjligheter till affärsnytta genom att man kan identifiera nya samarbeten, och samtidigt ska det vara ett forum för dialog i viktiga samhällsfrågor med fokus på vår region, säger Mats Persson, ordförande för Y-Event AB som arrangerar Ystad Summit.

Vill stärka dialogen mellan näringslivet, politiken och det övriga samhället

Ystad Summit är politiskt oberoende och syftar till att stärka dialogen mellan näringslivet, politiken och det övriga samhället. 2022 års fokusområden kommer att vara sex till antalet: turism, kompetensförsörjning och utbildning, hållbar tillväxt, infrastruktur, totalförsvar samt energi. De evenemang som finns med i det officiella programmet ska vara kostnadsfria och öppna för alla. Företag och organisationer är också välkomna att genomföra egna arrangemang som passar in i konceptet, och Ystad Summit skapas på så sätt gemensamt av många olika aktörer.

Bekräftade huvudpartners är Ystads Kommun, Event in Skåne AB, Sparbanken Syd, Polykemi AB, HP Holding AB, Ystad Hamn Logistik AB, Fritiden hotell & kongress AB, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation ApS och Lundgren Reklam & Design AB. För genomförandet svarar eventbolaget Y-Event AB, som är helägt av Ystad IF Handbollsförening.

På bilderna står Mats Persson till vänster och Bengtåke Wahlberg till höger.

Kontaktpersoner:
Mats Persson, styrelseordförande Y-Event AB, 070-778 00 89, mats@nordictravel.se
Bengtåke Wahlberg, ansvarig Ystad Summit, 072-972 11 97, bengtaake.wahlberg@live.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.