Avslutningsdebatt den 16 maj klockan 16.30

Ystad Summit kickstartar valrörelsen med avslutningsdebatt

PRESSMEDDELANDE – 

Ystad Summit avslutas med en stor partipolitisk debatt om de frågor som är hetast i sydöstra Skåne. Syftet är att ge de politiska partierna möjlighet att föra med sig diskussionerna från Ystad Summit in i valrörelsen.

Arrangörerna bakom Ystad Summit har redan tidigare presenterat att man i samarbete med Ystads kommun även kommer att arrangera Partiernas Arena, där alla de partier som sitter i kommunfullmäktige i Ystad kan möta sina väljare under helgen 14-15 maj, med bland annat informationstält och utfrågningar på en scen.

Nu står det även klart att Ystad Summit avslutas med en stor debatt mellan alla partier som är representerade i Region Skånes regionfullmäktige, måndagen den 16 maj klockan 16.30-18.00 på Ystads Teater.

Vid debatten får partierna möjlighet att följa upp och kommentera det de själva anser är de viktigaste frågorna som lyfts under Ystad Summit, och berätta om hur de tar sig an dem i sina valprogram. Tanken är att de frågor som diskuterats på Ystad Summit av aktörer inom politik, samhälle och näringsliv ska kunna följa med in i valrörelsen och ge upphov till ytterligare fördjupade diskussioner, men också konkreta åtaganden och i förlängningen beslut.

– Vi skapade Ystad Summit för att lyfta de samhällsfrågor som är allra viktigast i södra Sverige och i synnerhet sydöstra Skåne. Nu ger vi utrymme för de politiska partierna att ta med sig resultatet från Ystad Summit in i valrörelsen, och glädjande nog är engagemanget från partierna väldigt stort, säger Bengtåke Wahlberg, ansvarig Ystad Summit.

Vart och ett av de partier som idag är invalda i regionfullmäktige i Region Skåne har själv utsett sin representant till debatten, vilket har gett följande lista (i bokstavsordning):

C – Birte Sandberg, regionråd
KD – Per Einarsson, regionråd
L – Mats Persson, riksdagsledamot
M – Samuel Jonsson, Moderata ungdomsförbundets 2:a vice ordförande
MP – Thomas Hansson, ledamot i regionfullmäktige och regionala utvecklingsnämnden
S – Anna-Lena Hogerud, regionråd
SD – Niclas Nilsson, regionråd
V – Vilmer Andersen, ledamot i regionfullmäktige och regionala utvecklingsnämnden

Debatten modereras av Ystad Allehandas politiska chefredaktör Petter Birgersson, samt den kände entreprenören, samhällsbyggaren och komikern Johan Wester.

Kontaktperson:
Bengtåke Wahlberg, ansvarig Ystad Summit, 072-972 11 97 eller bengtake.wahlberg@ystadsummit.se

Länk till pressrelease